Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domašov nad Bystřicí

Domašov nad Bystřicí

Bývalé hornické městečko Domašov nad Bystřicí s 480(2005) obyvateli, naleznete v Nízkém Jeseníku v údolí řeky Bystřice a dává také název okolní vrchovině, Domašovská vrchovina snejvyšším vrchemČervenou horou (749 m n. m.). První zmínka o Domašově, jako biskupském léně, je v latinské listně z r. 1274 ve které se jmenuje man Heidenreich z Domatsowa. V roce 1269 největší část Domašova držel lénem děkan Budislav. Roku 1323 daroval děkan Budiš Thommasstat olomoucké kapitule, biskupovi Konrádovi. V roce 1448 se uvádí „opidum Damastat", Domaštat, Domstadtl a konečně v r. 1924 Domašov nad Bystřicí.

V roce 1636 dostal Domašov od vévody Silvia Würtemberského právo várečné a odúmrť.
V červnu roku 1678 pak vyhotovení nejstaršího dochovaného moravského katastru – tzv. druhé lánové vizitace poznamenalo v Domašově nad Bystřicí 19 osedlých právovárečných hospodářů.

Roku 1799 prodala městská rada měšťanům na rynku pivovar. V r. 1834 měl Domašov 125 domů a 812 obyvatel.Rozvoji městečka prospělo vybudováníMoravsko-slezské ústřední dráhy z Olomouce do Opavy v letech 1871-1872 se stanicí v Domašově. V roce 1893 byl v severní části obce nalezen pramen kyselky, nad kterým byla později vybudována ozdravovna. Roku 1898 byl vybudován závod na zpracování kyseliny uhličité a navrtány další prameny kyselky. V roce 1900 byli ve 145 domech v Domašově 3 češi, 1182 němců, 11 evangelíků a 9 židů, patřil pod okres a hejtmanství Šternberk. Byl tu katolický kostel s farou, obecná škola, četnická stanice, pošta, telegraf, vlakové nádraží, pivovar, lihovar, kamenolom a vodní mlýn.

Obrazek