Jdi na obsah Jdi na menu
 


Náměšť na Hané
 
V Náměšti na Hané byly pivovary dva a to Panský a zámecký.
 
Panský pivovar (Dolní zámek)
 
V roce 1590 intabulovali bratři Albert, Bartoloměj a Karel z Vrbna Hynkovi st. z Vrbna, na Bruntále a Bystřici a Kodštejně tvrz a městečko Náměšť s podlužním dvorem, s tvrzí, pivovarem, s mlýny, s vinným šenkem, s kolním poddanským, ves biskupství a novou ves Bernardine. Po Hynku Bruntálském zdědil panství jeho syn Štěpán. Ten prodal roku 1600 panství náměšťské Havlu Kurovskému z Vrchlabí, který již v roce 1604 prodal Náměšť se dvěma dvory podlužními, s pivovarem, mlýnem, rybníky, ves Biskupství Václavu ze Zástřizl za 35.000 zlatých. Pivovar se nacházel v budovách Dolního zámku.
V roce 1671 byla z pivovaru přiznána vrchnosti daň z komínů, které měl pivovar 3.
V roce 1750 bylo v náměšťském pivovaře vařeno ročně 32 sudů piva.
Ve třicátých letech 19. století byla v objektech Dolního mlýna kromě vrchnostenského pivovaru i ústřední správní budova. Na levém břehu řeky Šumice naproti pivovaru stál podlužní dvůr, za ním farní dvůr a hospoda. Náměšťské pivo je chváleno v dalekém okolí.
V roce 1869 byly v Náměšti dvě panské hospody. V nich se prodávalo pivo z náměšťského pivovaru za 6 krejcarů. Z pivovaru měli dále povinnost brát pivo hospodští z Biskupství a Ludařova.
Do hospod se moc nechodilo. Pilo se jen při příležitostech, například při vítání nového souseda. Přespolní měl za povinnost dát jednu bečku piva, 4 mázy kořalky, tabák, 2 kopy tvarůžků. 2 pecny chleba, 100 cigár a šňupavý tabák. Domácí polovinu.
Obec měla svoji bečku na 42 mázů (věder) piva, pro každého souseda 1 máz piva. To vědro bylo v náměšťském pivovaře za 4 renské. Šli pro něj dva nejmladší sousedé, v pivovaře jim půjčili sochor, jenž měl uprostřed řetízky s háky, do nichž se vědro zaháčilo, a tak je na sochoru přinesli k obecnímu hospodáři, kde se obyčejně pijávalo.

Pivovar potřeboval i bednáře. Ten měl dílnu v panské kovárně v Dolní ulici. Pamětníci vzpomínají na bednáře Kličku a na Biskupství pak Baryla.

Pivovar ukončil činnost okolo roku 1905 a v provozu zůstala pouze sladovna. Ta funguje do dnes a v prostorách pivovaru je zřízen hostinec.

28.Květen 2009 - doplňující info

Tradice sladovny nezanikla ani za komunistického režimu – využíval ji tehdy národní podnik Moravské sladovny. Po pádu totality získal sladovnu v restituci Otakar Ledvinka, který ji pak v roce 2001 prodal společnosti JK Nápoje.

„Budovu jsme přebírali ve velmi špatném stavu,“ říká spolumajitel firmy Julius Kahanec, podle něhož se firma snaží objekt postupně opravovat z vlastních prostředků.

„Dělali jsme rekonstrukci humen. Jsou to nízké budovy s plochou střechou z konce devatenáctého století, tedy z doby, kdy vznikala sladovna. Loni jsme opravovali také střechu staré konírny, která sahá až do období renesance,“ popisuje Kahanec,

Olomoučtí památkáři letos požádali o dotaci dvě stě padesáti tisíc korun z havarijního programu ministerstva kultury. Ten je určen na nejnutnější opravy památek, které se nacházejí v tak zvaném ochranném pásmu.

„Národní památkový ústav podpořil dotaci na opravu střechy, která je v havarijním stavu,“ potvrzuje Dobroslava Neckařová z olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu. Pokud tedy ministerstvo příděl peněz schválí, dočká se vzácná budova další dílčí opravy ještě v tomto roce.

Sladovna  stále slouží svému účelu – momentálně ji využívá jihlavský pivovar.

„Těžko odhadovat, jak dlouho bude tradiční způsob humnová výroby sladu rentabilní. Určitě bychom rádi, aby se tu tradiční sladovna udržela,“ plánuje spolumajitel. Kromě výrobny se nyní v objektu zámku nachází ještě restaurace a pět bytů pro zaměstnance sladovny.

Majitelé:
 • Jan ml. z Vrbna
 • Bernard z Vrbna
 • Jan st.,Albrecht Bartoměj a Karel Bruntálští z Vrbna
 • Hynek Bruntálský z Vrbna
 • Štěpán Bruntálský z Vrbna
 • Havel Kurovský z Vrchlabí
 • Václav ze Zástřizl
 • Václav ze Zástřizl - dědici
 • královská komora
 • Jan Křtitel z Werdenberka
 • Bernart Morkovský ze Zástřizl
 • Rudolf Morkovský ze Zástřizl
 • Jan Jakartovský ze Sudic
 • Anna Marie Jakartovská ze Soběkur
 • František Maria Cerboni
 • František Maria II. Cerboni
 • František Maria III. Cerboni
 • Marie Rosalie hraběnka Proskau
 • Kryštof Emanuel hrabě Proskau
 • František Jindřich Řeplínský z Berečka
 • Tomáš Raimund hrabě z Harrachu
 • Ferdinand Bonaventura hrabě Harrachu
 • Marie Rosa kněžna Kinská
 • František hrabě Kinský
 • Dominik,Rudolf,Eugen,Marie a Anna hrabata Kinští
 • Dominik hrabě Kinský
 • Eugen hrabě Kinský st.
 • Eugen hrabě Kinský ml.
 • Marie hraběnka Kinská
 • Eugen hrabě Kinský ml. 
 • František Ottáhal
 • Moravské sladovny s.p.
 • Otakar Ledvinka
 • JK Nápoje

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Květen 2009

zamecka.jpg

zamecka-pivnice.jpg

pivnice-u-sladovny.jpg

Zámecký pivovar (vedle zámku)
 
Posledním majitelem byl hrabě Kinský. Pivovar ukončuje činnost v roce 1878 za sládkování sládka Fabiana a jeho roční výstav je 2.000 hl. piva. Zbyla z něj pouze zámecká pivnice.
 
Majitelé:
 • Ferdinand Bonaventura hrabě Harrach
 • Marie Rosa hraběnka Kinská
 • František hrabě Kinský
 • Dominik,Rudolf,Eugen,Marie a Anna hrabata Kinští
 • Dominik hrabě Kinský
 • Eugen st.hrabě Kinský  

pansky-hostinec.jpg